Wabisabi Kucha Bowl

RM139.00Price
  • 15.5cm x 7.7cm / 820cc

  • Japan